Solicitarea noastră pentru o dezbatere publică privind modificările Legii 422/2001

 

Așa după cum poate ați aflat, Ministerul Culturii a inițiat o procedură de consultare publică via internet, în vederea unei modificări a Legii 422/2001, în sensul desființării CZMI și a atribuțiilor de avizare ale DJC. Textul proiectului de act normativ și nota sa de fundamentare au fost publicate pe site-ul MC în data de 19.06, la adresa: www.cultura-net.ro/DezbateriDetalii.aspx?ID=477.

 Față de aceasta inițiativă, în consultare cu membrii CD al ICOMOS dar și cu cei care au participat la un schimb de păreri pe grupul ICOMOS, am redactat o scrisoare prin care solicităm MC o dezbatere publică pe subiectul modificărilor propuse.

 Textul acestei solicitări, ce a fost depus cu nr. 2532/28.06.2013 la registratura MC, este atașat.

 În măsura în care voi avea vești despre răspunsul la solicitarea noastră, vă voi ține la curent. Din ce am aflat, se pare ca OUG nu a întrunit avizele necesare și se află încă în faza de proiect neaprobat.

 

conf.dr.arh. Sergiu NISTOR
Presedinte ICOMOS Romania

 

Scrisoarea CNR ICOMOS către ministrul culturii